Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców 2018/2019:

Artur Przyszło – przewodniczący
Marlena Jesionek – zastępca przewodniczącego
Anna Płóciennik – sekretarz
Członkowie: Patrycja Kałużna, Justyna Kowalec, Agnieszka Siwińska, Piotr Grzelak
 
Nr konta Rady Rodziców: 58 1020 2762 0000 1502 0031 8519